Biến tần Yaskawa Narrow Bypass

E7N gói Bypass hẹp là một phong cách 2-contactor bỏ qua với điều khiển touchpad HOA, cho phép động cơ hoạt động từ ổ đĩa hoặc qua đường.