Biến tần hạ thế

Biến tần Yaskawa E7B Drive Bypass

Các gói phần mềm Bypass E7B là một 3-bỏ qua phong cách contactor, cho phép động cơ hoạt động từ ổ đĩa hoặc qua đường.

Xem chi tiết

Biến tần Yaskawa Narrow Bypass

E7N gói Bypass hẹp là một phong cách 2-contactor bỏ qua với điều khiển touchpad HOA, cho phép động cơ hoạt động từ ổ đĩa hoặc qua đường.

Xem chi tiết

Biến tần YaskawaV1000-4X Drive

Biến tần Yaskawa V1000-4X cùng dòng với loại Yaskawa V1000 danh tiếng tiêu chuẩn lên đến 18.5kw.

Xem chi tiết

Biến tần Yaskawa T1000V

Các T1000V là Inverter kích thước nhỏ gọn cho ứng dụng dệt may. Nó bao gồm nhiều tính năng hữu ích và chức năng tương ứng với các nhu cầu của máy dệt.

Xem chi tiết

Biến tần Yaskawa E7E Drive Engineered

Ổ đĩa tùy chỉnh thiết kế đòi hỏi thời gian kỹ thuật bổ sung và được hỗ trợ thông qua các bản vẽ và tài liệu tùy chỉnh thiết kế.

Xem chi tiết